Revista „Perspective“

Primul număr al revistei „Perspective” a apărut în anul 1978, la câteva luni după venirea Monseniorului Octavian Bârlea la München, ca preot al Misiunii Române Unite. În cuvântul său „Către cetitori” din primul număr, Sfinţia Sa încerca să traseze scopul noii publicaţii astfel: „Corul ziaristicii româneşti nu va pierde dacă va fi îmbogăţit cu o nouă voce, cu o nouă foaie, care vrea şi ea să fie proaspătă şi să orienteze spre noi perspective, fie încercând o nouă sinteză a ideilor din lumea liberă care stau ca fire de aur în albiile diferitelor curente religioase şi culturale, fie căutând o distribuire în mic a unor înalte valori care stau masiv şi neprelucrare în marile opere, fie aspirând spre o înţelegere a semnelor vremii. «Perspectivele» vreau deci să constituie o mică insulă de certitudini în mijlocul oceanului de incertitudini. Vreau să fie un liman, de pe care să lumineze cât mai departe farul ideilor creştine. Vreau să fie un radar, care să capteze pericolele din depărtare. Vreau să deschidă orizonturi spre îmbunătăţirea omului, şi aşa spre o lume mai bună. Spre un viitor mai bun se va strădui acest buletin nu numai pe seama celor din lumea liberă, ci şi pentru cei din ţara părinţilor şi strămoşilor noştri, cărora vremile grele de după război le-au impus unele perspective neromâneşti. A adresa acestora cuvânt de bine va constitui deci pentru buletin nu numai o cinste, ci şi o datorie” (Perspective, anul I, nr. 1, iulie-octombrie 1978, p. 1).

tl_files/Perspective/parinte.jpg

În paginile numerelor ce au urmat aceste ţeluri au fost atinse în mod diferit. Unul dintre ele însă a fost cu siguranţă îndeplinit cu succes: acela de a prezenta celor rămaşi în ţară o perspectivă românească asupra Bisericii şi a neamului. De aici subiectul principal al revistei: Biserica Română Unită. Preocuparea principală a Părintelui Octavian Bârlea a fost să arate, pe baza documentelor cercetate în Arhivele din Vatican, Viena sau Budapesta, că această Biserică românească nu se înscrie în sfera uniatismului – aşa cum cu superficialitate sau cu rea-voinţă o situează unii – ci a ecumenismului, fiind o precursoare şi un model de realizare al unităţii creştine. Acest lucru explică de pildă distincţia de mare fineţe istoriografică, dintre „unirea cea dintâi” şi „unirea cea de a doua” sau unele titluri ale numerelor revistei precum Biserica Română Unită şi ecumenismul Corifeilor Renaşterii culturale (nr. 19-20) sau Naţiune şi ecumenism. Pastorală la înscăunarea Episcopului Alexandru Sterca Şuluţiu (1851-1852) (nr. 26), în care Sfinţia Sa aplică termenul „ecumenism” unei perioade istorice când acesta nici nu exista. Revista a fost editată în primii ani cu o regularitate de patru ori pe an, cuprinzând între 20 şi 60 de pagini. Începând cu numerele 15-16 din 1982 editarea şi mărimea revistei se caracterizează prin neregularitate, ea cuprinzând câteodată două sau mai multe numere într-o singură ediţie. Aceasta se datorează probabil faptului că unele din numere au o mărime considerabilă, pentru redactarea lor fiind nevoie de un timp mai îndelungat (Cfr. nr. 37-38, Mitropolia Bisericii Române Unite proclamată în 1855 la Blaj, 419 pagini). În ciuda acestui ritm neregulat revista va ajunge, în august 2002, la al 75-lea număr. Cu acesta se întrerupe editarea revistei, întrerupere cauzată întâi de toate de îmbolnăvirea şi apoi de trecerea la Domnul, la 5 aprilie 2005, a celui care a fost fondatorul şi promotorul ei, Monseniorul Dr. Dr. Octavian Bârlea.

tl_files/Perspective/parinte 2 jpg.jpg

În anul 2007, la scurt timp după venirea în fruntea Misiunii a Părintelui Ioan-Irineu Fărcaş, revista „Perspective” îşi va relua apariţia, ajungând în prezent la numărul 89. Numerele publicate în aceşti ultimi 5 ani au încercat să cuprindă, cu unele excepţii, o gamă de 5 rubrici: 1. „Toate cele văzute se cer după Cruce” (expresia aparţine Sfântului Maxim Mărturisitorul) în care s-a încercat prezentarea unei imagini religioase, 2. „O vitamină pentru suflet”, ce cuprinde o scurtă povestire cu tâlc, 3. „Dă-mi cuvânt, Cuvinte” în care s-a publicat, de obicei, o predică, 4. „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri” (Evr 7, 3), în care s-a încercat prezentarea unei personalităţi a spiritualităţii şi culturii româneşti şi 5. „Intellectus quaerens fidem” (expresia aparţine teologului francez Henri de Lubac) ce cuprinde un articol bine documentat pe teme teologice sau filozofice. Deşi au trecut 33 de ani de la apariţia primului număr, ţelurile fixate atunci de Părintele Octavian Bârlea rămân valabile. Desigur, regimurile totalitare din Europa de Est au căzut, bătrânul continent nu mai este astăzi împărţit într-o parte liberă şi una ocupată, iar României nu i se mai impun „perspective neromâneşti” şi totuşi, nevoia de a fi un liman de certitudine pe marea incertitudinii acestei lumi este mai mare ca oricând. Acest liman nu poate fi altul, pentru revista „Perspective”, pentru Biserica Română Unită şi pentru neamul românesc, decât Isus Hristos. Perspectivele sunt ale Lui.