Preotul

Sfintele Slujbe de la Misiunea Română Unită „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din München sunt celebrate, din luna octombrie 2006, de Părintele Protopop Ioan-Irineu Fărcaş.

tl_files/Preot/Foto Preot.jpg

El este al şaselea preot al Misiunii, urmând în slujire preoţilor Flaviu Popan, Vasile Zăpârţan, Mihai Caităr, Octavian Bârlea şi Florin Lupuleasa.

Părintele Fărcaş s-a născut la 27 martie 1976 în oraşul Târnăveni. A urmat Şcoala Generală (clasele I-VIII) în satul Cetatea de Baltă din Judeţul Alba, unde tatăl lui era preot.

Între anii 1990-1994 urmează Liceul Teoretic „Iacob Mureşianu” din Blaj, Profilul Matematică-Fizică, obţinând Diploma de Bacalaureat.

În toamna anului 1994 se înscrie la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Blaj, de unde, un an mai târziu, este trimis la studii la Roma. Aici urmează cursurile Facultăţii de Filozofie din cadrul Universităţii Pontificale Gregoriana, unde în anul 1998 obţine Diploma de Licenţă.

Începând din luna octombrie 1998 se înscrie la Facultatea de Teologie din cadrul aceleiaşi Universităţi pe care o va absolvi în anul 2002 cu Diploma de Licenţă.

Între anii 2002-2004 va urma cursuri de specializare în Teologie Dogmatică pe care le va încheia cu lucrarea „Isus Hristos, principiu hermeneutic al aserţiunilor eschatologice”.

Între anii 2004-2006 predă cursuri de Teologie Dogmatică la Facultatea de Teologie din Blaj.

La 1 octombrie 2006 este propus de Preafericirea Sa, Arhiepiscopul Major Lucian Mureşan, Ordinariatului Arhiepiscopal din München ca preot al Misiunii Române Unite din acest oraş.

Din anul 2007 a reluat la München editarea revistei Perspective , înfiinţată în anul 1978 de Monseniorul Dr. Dr. Octavian Bârlea.

A colaborat la diverse reviste din România şi Germania unde a publicat articole şi studii dintre care amintim:

«”S-a deşertat pe Sine” (Fil 2,7). Kenosa , centrul, sensul şi ţinta teologiei», în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Graeco-Catholica Varadiensis , 2 (2001) 45-57.

«”Navigarea cunoaşterii” – de la disperare la speranţă. Premisele platonice ale epektazei în Tâlcuire amănunţită la Cântarea Cântărilor a Sfântului Grigorie de Nyssa», în Cultura Creştină , 1-2 (2002) 39-56.

«Taina omului şi/în Taina lui Dumnezeu. Isus Hristos, prezenţă vie şi discretă, dar centrală, în Le mystère du surnaturel de Henri de Lubac», în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Greco-catholica Varadiensis , 2 (2002) 29-45.

«Speranţa creştină: pasiune pentru ceea ce a fost făcut posibil», în Vatra , 3-4 (2005) 150-151.

«Sfânta Euharistie: ut omnes unum sint! », în Vatra , 11-12 (2005) 164-167.

«Benedict al XVI-lea, Papa cel binecuvântat», în Cultura Creştină , 1-2 (2006) 125-129.

«”Ein kleines Knäblein, Gott von Ewigkeit”. Das Kondakion der Geburt der Herrn von Romanos dem Meloden», în Perspective. Zeitschrift der Rumänischen Katholischen Mission in Deutschland , 78 (2007) 32-45.

«Cristos, Paştile nostru. Tratatul despre Paşte, o scriere inedită de-a lui Origen», în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Graeco-Catholica Varadiensis , 1 (2007) 91-102.

«Das Datum des Osterfestes und das Kalenderproblem», în Perspective, Zeitschrift der Rumänischen Katholischen Mission in Deutschland , 79 (2008) 53-88.

«Raportul credinţă-cultură îb reflexiile lui René Girard», în Apoziţia , München 2010, 152-159.

«”Unser Glaube ist unser Leben”. Der Bischof Iuliu Hossu, Dienstvorbild der Kirche und des Volkes», în Perspective. Zeitschrift der Rumänischen Katholischen Mission in Deutschland , 81 (2008) 21-41.

«Consacrarea Arhiepiscopului Traian Crişan (6 ianuarie 1982) în contextul relaţiilor dintre Sfântul Scaun şi România», în Perspective. Revista Misiunii Române Unite din Germania , 84-85 (2009-2010) 50-94.

«Ecumenism înainte de ecumenism: Cartea de rugăciuni Rânduială creştinească (Freising 1950) şi ziarul Îndreptar. Foaie pentru gând şi faptă creştinească (Freising, decembrie 1950 – octombrie 1953», în Perspective. Revista Misiunii Române Unite din Germania , 86-88 (2010-2011) 18-36.

 

Date de contact

Preot Protopop Ioan-Irineu Fărcaş

Sendlingerstr. 26

80331 München

Tel. / Fax: 089 – 266 755

Handy: 0170 – 882 74 72

E-Mail: pfarrer@mrug.de